TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#028-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i flere produkter fra Fortinet

04-05-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i flere produkter fra Fortinet. Totalt 9 CVE ble publisert 03.05.2023, hvor 2 er kategorisert som alvorlig (CVE-2023-22640 med CVSS-score 7.1 og CVE-2023-27999 med CVSS-score 7.6). De alvorlige sårbarhetene berører FortiADC, FortiOS og FortiProxy.

 

Fortinet har publisert en oversikt over berørte produkter og nødvendige oppdateringer til disse. [1]

 


Berørte produkter er blant annet:

 • FortiADC
 • FortiNAC
 • FortiOS
 • FortiProxy

 


Anbefalinger:

 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som er eksponert mot internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Ikke eksponer admingrensesnitt mot internett eller andre nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvilke IPer som kan nå admingrensesnitt til kun de som administrerer løsningen
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Aktiver IPS-signaturer/Geo-blokking/DNS-filtrering/Web-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte virksomhetens løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3]

 


Kilder:
[1] https://www.fortiguard.com/psirt?date=05-2023
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up