TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#027-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Zyxel

27-04-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter som berører flere brannmur-produkter, VPN-løsninger og aksesspunkt fra Zyxel. Totalt 9 CVE ble publisert 25. april 2023 hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-28771 med CVSS-score 9.8) og 6 som alvorlig (CVE-2023-22913, CVE-2023-22914, CVE-2023-22915, CVE-2023-22916, CVE-2023-22917 og CVE-2023-27991 med CVSS-Score til og med 8.8). Den kritiske sårbarheten gjør det mulig for en uautentisert angriper å kjøre utvalgte OS-kommandoer på berørte enheter.

 

Zyxel har publisert nødvendige oppdateringer [1] og veiledninger for oppgradering av berørte produkter [2].

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Zyxel ATP < ZLD V5.36
 • Zyxel USG FLEX < ZLD V5.36
 • Zyxel VPN < ZLD V5.36
 • Zyxel ZyWALL/USG < ZLD V4.73 Patch 1
 • Zyxel NAP
 • Zyxel NWA
 • Zyxel WAC
 • Zyxel WAX

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [3]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [4] 

 


Kilder:
[1] https://www.zyxel.com/global/en/support/security-advisories
[2] https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/9207995518610-Firewall-USG-ATP-VPN-How-to-Update-Upgrade-Firmware-on-USG-ATP-VPN

[3] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[4] https://www.cisa.gov/shields-up