TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#025-2024] [TLP:CLEAR] Microsoft, Adobe og SAP-sårbarheter for mars 2024

13-03-2024

Microsoft sin oppdatering for mars 2024 retter 61 Microsoft CVEer, hvor 2 er vurdert som kritisk og 57 som alvorlig. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til fjernkjøring av kode, gi utvidede rettigheter og/eller til å ta kontroll over brukere og systemer. De kritiske sårbarhetene berører Windows Hyper-V (CVE-2024-21407 med CVSS-score 8.1 og CVE-2024-21408 med CVSS-score 5.5). I tillegg har Microsoft rettet 15 CVE siden forrige patche-tirsdag som berører Microsoft Edge Chromium. [1]
 
Nye oppdateringer til Exchange (on prem/hybrid) har også blitt publisert. Exchange-sårbarheten som er rettet er kategorisert som alvorlig (CVE-2024-26198 med CVSS-score 8.8).

 

JustisCERT minner om viktigheten av å være på en støttet Exchange Cumulative Update (CU). Dette er nødvendig for å få sikkerhetsoppdateringer. For å se hvilken Exchange CU som er installert, start Exchange Management Shell på hver eneste Exchange-server og kjør kommandoen «Get-Command Exsetup.exe | ForEach {$_.FileVersionInfo}». Sammenlign build nummer du da får med Microsoft sin oversikt for å verifisere at siste CU og oppdatering er installert. [2]
 
Siste tilgjengelig CU og oppdatering for on-prem Exchange er pr 12. mars 2024:

 • Exchange Server 2019 CU14, Mar24SU (Build number 15.2.1544.9/ 15.02.1544.009)
 • Exchange Server 2016 CU23, Mar24SU (Build number 15.1.2507.37/15.01.2507.037)
 • Exchange Server 2013 CU23, Mar23SU (end of life, får ikke oppdatering)

 
 
Adobe har publisert 6 bulletiner som dekker 58 CVE hvor 8 er vurdert som kritisk (CVSS-score til og med 8.6). Flere av sårbarhetene gjør det mulig for angriper å kjøre vilkårlig kode. De kritiske sårbarhetene berører Adobe Animate, Adobe Bridge, Adobe ColdFusion, Adobe Lightroom og Adobe Premiere Pro.

 


SAP Security Patch Day for mars 2024 inneholder 10 nye bulletiner med CVSS-score til og med 9.4 (kritisk).
 
 
Se Microsoft [1] [2], Adobe [3] og SAP [4] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.
 
 
Berørte produkter er blant annet:

 • .NET
 • Azure Data Studio
 • Azure SDK
 • Microsoft Authenticator
 • Microsoft Azure Kubernetes Service
 • Microsoft Dynamics
 • Microsoft Edge for Android
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Graphics Component
 • Microsoft Intune
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office SharePoint
 • Microsoft QUIC
 • Microsoft Teams for Android
 • Microsoft WDAC ODBC Driver
 • Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL
 • Microsoft Windows SCSI Class System File
 • Open Management Infrastructure
 • Outlook for Android
 • Role: Windows Hyper-V
 • Skype for Consumer
 • Software for Open Networking in the Cloud (SONiC)
 • SQL Server
 • Visual Studio Code
 • Windows AllJoyn API
 • Windows Cloud Files Mini Filter Driver
 • Windows Composite Image File System
 • Windows Compressed Folder
 • Windows Defender
 • Windows Error Reporting
 • Windows Hypervisor-Protected Code Integrity
 • Windows Installer
 • Windows Kerberos
 • Windows Kernel
 • Windows NTFS
 • Windows ODBC Driver
 • Windows OLE
 • Windows Print Spooler Components
 • Windows Standards-Based Storage Management Service
 • Windows Telephony Server
 • Windows Update Stack
 • Windows USB Hub Driver
 • Windows USB Print Driver
 • Windows USB Serial Driver
   
 • Adobe Animate
 • Adobe Bridge
 • Adobe ColdFusion
 • Adobe Experience Manager
 • Adobe Lightroom
 • Adobe Premiere Pro
   
 • SAP ABAP Platform
 • SAP Build Apps
 • SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform
 • SAP Fiori Front End Server
 • SAP HANA Database
 • SAP HANA Extended Application Services Advanced
 • SAP NetWeaver (Enterprise Portal)
 • SAP NetWeaver (WSRM)
 • SAP NetWeaver AS ABAP applications based on SAPGUI for HTML
 • SAP NetWeaver AS Java (Administrator Log Viewer plug-in)
 • SAP NetWeaver Process Integration (Support Web Pages)

 
 
Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillat f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [5]
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [6]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [7]

 


Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2024-Mar
[2] https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/new-features/build-numbers-and-release-dates?view=exchserver-2019
[3] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[4] https://support.sap.com/en/my-support/knowledge-base/security-notes-news/march-2024.html
[5] https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/maintaining-devices-and-systems/system-hardening-and-administration/system-hardening/hardening-microsoft-365-office-2021-office-2019-and-office-2016
[6] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[7] https://www.cisa.gov/shields-up