TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#021-2024] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Atlassian og VMware

21-02-2024

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Produkter fra Atlassian. Totalt 11 CVE ble publisert av Atlassian 20.02.2024, der alle er kategorisert som alvorlig (CVSS-score 7.1 - 8.5). Atlassian har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]
   
 • Produkter fra VMware. Totalt 3 CVE ble publisert 20.02.2024, hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2024-22245 med CVSS-score 9.6) og 1 som alvorlig (CVE-2024-22250 med CVSS-score 7.8). Den kritiske sårbarheten berører VMware Enhanced Authentication Plug-in. Produktet er End-Of-life og VMware anbefaler at programvaren avinstalleres. [2] [3]

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Atlassian Confluence Data Center and Server
 • Atlassian Jira Software Data Center and Server
 • Atlassian Assets Discovery
 • Atlassian Jira Service Management Data Center and Server
   
 • VMware Enhanced Authentication Plug-in (EAP)
 • VMware Aria Operations (vRealize Operations)
 • VMware Cloud Foundation (VMware Aria Operations)

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillatt f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]

 


Kilder:
[1] https://confluence.atlassian.com/security/security-bulletin-february-20-2024-1354501606.html
[2] https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2024-0003.html

[3] https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2024-0004.html
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up