TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#021-2022] [TLP:CLEAR] Microsoft og Adobe-sårbarheter for mars 2022

09-03-2022

Microsoft har publisert 71 nye bulletiner for mars 2022 hvor 3 er vurdert som kritisk og 68 som alvorlig [1]. I tillegg har Microsoft rettet 21 CVEer som berører Microsoft Edge Chromium tidligere denne måneden. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til fjernkjøring av kode og til å ta kontroll over brukere og systemer. Vær spesielt oppmerksom på sårbarheten i (on-prem) Microsoft Exchange (CVE-2022-23277 med CVSS-score 8.8) [2] som tillater en autentisert angriper å fjernkjøre vilkårlig ondsinnet kode på et berørt system. Microsoft opplyser at de forventer å se sårbarheten aktivt utnyttet om kort tid.

 

JustisCERT minner om at Microsoft Exchange Cumulative oppdateringer (CU) slippes omtrent hver 3 måned. Virksomheter med on-prem Exchange må alltid benytte siste eller nest siste CU for å motta sikkerhetsoppdateringer. For å se hvilken Exchange CU som er installert, start Exchange Management Shell på hver eneste Exchange-server og kjør kommandoen «Get-command ExSetup | %{$_.Fileversioninfo}» eller «Get-Command Exsetup.exe | ForEach {$_.FileVersionInfo}». Sammenlign build nummer du da får med Microsoft sin oversikt for å verifisere at siste CU og oppdatering er installert. [3]

 

Siste tilgjengelig CU for on-prem Exchange er pr 8.mars 2022:

 • Exchange Server 2019 CU11, mars 2022 update (Build number 15.2.986.22/15.02.0986.022) 
 • Exchange Server 2016 CU22, mars 2022 update (Build number 15.1.2375.24/15.01.2375.024)
 • Exchange Server 2013 CU23, mars 2022 update (Build number 15.0.1497.33/15.00.1497.033)

 


Adobe har publisert 3 bulletiner som dekker 6 CVEer hvor 5 er vurdert som kritiske og 1 som viktig. Adobe After Effects er berørt av 4 sårbarheter, Illustrator av 1 og Photoshop av 1 (CVSS-score til og med 7.8). Flere av sårbarhetene gjør det mulig for angriper å kjøre vilkårlig kode.
 
Se Microsoft [1] og Adobe [4] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.
 
 
Berørte produkter er blant annet:

 • Microsoft .NET og Visual Studio
 • Microsoft Azure Site Recovery
 • Microsoft Defender for Endpoint
 • Microsoft Defender for IoT
 • Microsoft Dynamics
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Intune
 • Microsoft Office
 • Microsoft Windows ALPC
 • Microsoft Windows Codecs Library
 • Microsoft Paint 3D
 • Windows Hyper-V
 • Microsoft Servicing Stack Updates
 • Microsoft Skype Extension for Chrome
 • Microsoft Tablet Windows User Interface
 • Microsoft Visual Studio og Visual Studio Code
 • Windows Ancillary Function Driver for WinSock
 • Windows CD-ROM Driver
 • Windows Cloud Files Mini Filter Driver
 • Windows COM
 • Windows Common Log File System Driver
 • Windows DWM Core Library
 • Windows Event Tracing
 • Windows Fastfat Driver
 • Windows Fax and Scan Service
 • Windows HTML Platform
 • Windows Installer
 • Windows Kernel
 • Windows Media
 • Windows PDEV
 • Windows Point-to-Point Tunneling Protocol
 • Windows Print Spooler Components
 • Windows Remote Desktop
 • Windows Security Support Provider Interface
 • Windows SMB Server
 • Windows Update Stack
 • Microsoft Edge Chromium

 

 • Adobe After Effects
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop

 
 
Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [5]

 
 
Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide
[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-23277
[3] https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/new-features/build-numbers-and-release-dates?view=exchserver-2019
[4] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[5] https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/maintaining-devices-and-systems/system-hardening-and-administration/system-hardening/hardening-microsoft-365-office-2021-office-2019-and-office-2016