TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#019-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Cisco, Apple, HP og i Chromium-baserte nettlesere

08-04-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Produkter fra Cisco. Totalt 34 CVE ble publisert 05.04.2023, hvor 5 er kategorisert som alvorlig (CVE-2023-20102, CVE-2023-20117, CVE-2023-20121, CVE-2023-20122, CVE-2023-20128) med CVSS-score til og med 8.8. Flere av de berørte produktene er end of life og vil ikke motta nødvendige oppdateringer. Cisco har ikke publisert oppdateringer til alle støttede produkter enda. [1]
   
 • Produkter fra Apple. Oppdateringer publisert 07.04.2023 retter 2 nulldagssårbarheter (CVE-2023-28205 og CVE-2023-28206). [2]
   
 • Skrivere fra HP. Totalt 4 CVE ble publisert 03.04.2023 og 06.04.2023, hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-1707 med CVSS-score 9.1) og 3 som alvorlig (CVE-2023-27971, CVE-2023-27972 og CVE-2023-27973). HP har publisert oppdateringer til berørte skrivere. [3]
   
 • Chromium-baserte nettlesere. Totalt 16 sårbarheter er rettet av Google i «Stable Channel Update for Desktop, 4. april 2023» for Windows, Mac og Linux. Minst 2 av sårbarhetene er kategorisert som alvorlig. Vær oppmerksom på at selv om feilene nå er rettet i Google Chrome så tar det gjerne noe tid før andre Chromium-baserte nettlesere får nødvendig oppdatering. [4]

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • Cisco Evolved Programmable Network Manager (EPNM)
 • Cisco Identity Services Engine (ISE)
 • Cisco Prime Infrastructure
 • Cisco RV016 Multi-WAN VPN Routers (end of life, får ikke oppdatering)
 • Cisco RV042 Dual WAN VPN Routers (end of life, får ikke oppdatering)
 • Cisco RV042G Dual Gigabit WAN VPN Routers (end of life, får ikke oppdatering)
 • Cisco RV082 Dual WAN VPN Routers (end of life, får ikke oppdatering)
 • Cisco RV320 Dual Gigabit WAN VPN Routers (end of life, får ikke oppdatering)
 • Cisco RV325 Dual Gigabit WAN VPN Routers (end of life, får ikke oppdatering)
 • Cisco Secure Network Analytics Manager
 • Cisco Secure Network Analytics Virtual Manager
 • Cisco Stealthwatch Management Console 2200
 • Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX)
 • Cisco Secure Network Analytics
 • Cisco Duo Two-Factor Authentication for macOS
 • Cisco Duo Authentication for Windows Logon and RDP
 • Cisco Packet Data Network Gateway (PGW)

 

 • Apple Safari < 16.4.1
 • Apple iOS og iPadOS < 15.7.5
 • Apple iOS og iPadOS < 16.4.1
 • Apple macOS Big Sur < 11.7.6
 • Apple macOS Monterey < 12.6.5
 • Apple macOS Ventura < 13.3.1

 

 • HP skrivere, ulike modeller av:
  • HP Color LaserJet Pro
  • HP Color LaserJet MFP
  • HP Color LaserJet Managed
  • HP Color LaserJet Enterprise
  • HP LaserJet Pro
  • HP LaserJet Enterprise
  • HP LaserJet Managed

 

 • Chromium-baserte nettlesere (blant annet Google Chrome, Microsoft Edge Chromium, Brave, Opera, Vivaldi)

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Benytt en Mobile Device Management (MDM)-løsning for å sikre enheter og data på best mulig måte vha. blant annet:
  • Hindre at utdaterte enheter kan nå virksomhetens ressurser
  • Hindre jailbreak/rootede enheter i å nå virksomhetens ressurser
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [5]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [6]

 


Kilder:
[1] https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/publicationListing.x
[2] https://support.apple.com/en-us/HT201222
[3] https://support.hp.com/no-no/security-bulletins
[4] https://chromereleases.googleblog.com/2023/04/stable-channel-update-for-desktop.html
[5] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[6] https://www.cisa.gov/shields-up