TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#018-2024] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra F5 og Zoom

17-02-2024

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Produkter fra F5. Totalt 20 CVE ble publisert i F5 sin kvartalsvise sikkerhetsoppdatering den 14.02.2024, hvor 14 er kategorisert som alvorlig (CVSS-score 7.2 - 8.7). F5 har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]
   
 • Produkter fra Zoom. Totalt 7 bulletiner som dekker 7 CVE ble publisert 13.02.2024, hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2024-24691 med CVSS-score 9.6) og 1 som alvorlig (CVE-2024-24697 med CVSS-score 7.2). Den kritiske sårbarheten berører Zoom Desktop Client for Windows, Zoom VDI Client for Windows, Zoom Rooms Client for Windows og Zoom Meeting SDK for Windows. Avinstaller berørte produkter snarest, installer siste tilgjengelige versjon fra Zoom kun på enheter som trenger programvaren. Zoom har publisert nødvendige oppdateringer. [2] [3]

 


Berørte produkter er blant annet:

 • F5 Application Visibility and Reporting module
 • F5 BIG-IP
 • F5 BIG-IP Next CNF
 • F5 BIG-IP Next SPK
 • F5 BIG-IQ
 • F5 F5OS-A
 • F5 F5OS-C
 • F5 NGINX Open Source
 • F5 NGINX Plus
   
 • Zoom Desktop Client (Windows, macOS, Linux) < 5.17.5
 • Zoom Meeting SDKs < 5.17.0
 • Zoom Mobile App (Android, iOS) < 5.17.5
 • Zoom Rooms Clients < 5.17.0
 • Zoom VDI Client for Windows < 5.17.5

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA), minimum på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (tillatt f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]

 


Kilder:
[1] https://my.f5.com/manage/s/article/K000138353
[2] https://www.zoom.com/en/trust/security-bulletin/
[3] https://www.zoom.com/en/trust/security-bulletin/ZSB-24008/
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up