TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#017-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Cisco, Aruba og i Chromium-baserte nettlesere

23-03-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Produkter fra Cisco. Totalt 18 CVE ble publisert 22.03.2023, hvor 9 er kategorisert som alvorlig (CVSS-score 6.1-8.6). Cisco har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]
   
 • Aruba CX Switches. Totalt 1 CVE ble publisert 21.03.2023, kategorisert som alvorlig (CVE-2023-1168 med CVSS-score 7.2). Aruba har publisert oppdateringer til støttede produkter. [2]
   
 • Chromium-baserte nettlesere. Totalt 8 sårbarheter er rettet av Google i «Stable Channel Update for Desktop, 21. mars 2023» for Windows, Mac og Linux. 7 av sårbarhetene er kategorisert som alvorlig. Vær oppmerksom på at selv om feilene nå er rettet i Google Chrome så tar det gjerne noe tid før andre Chromium-baserte nettlesere får nødvendig oppdatering. [3]

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • Cisco Access Point Software
 • Cisco DNA Center
 • Cisco IOS og IOS XE
 • Cisco SD-WAN vManage Software
 • Cisco Adaptive Security Appliance Software 
 • Cisco Firepower Threat Defense Software
   
 • Aruba AOS-CX < 10.11.0001
 • Aruba AOS-CX < 10.10.1030
 • Aruba AOS-CX < 10.06.0240
   
 • Chromium-baserte nettlesere (blant annet Google Chrome, Microsoft Edge Chromium, Brave, Opera, Vivaldi)

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [4]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [5]

 


Kilder:
[1] https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/publicationListing.x
[2] https://www.arubanetworks.com/support-services/security-bulletins/
[3] https://chromereleases.googleblog.com/2023/03/stable-channel-update-for-desktop_21.html
[4] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[5] https://www.cisa.gov/shields-up