TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#014-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra SonicWall, Fortinet, Veeam og Cisco

09-03-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • SonicOS fra SonicWall. Totalt 1 CVE ble publisert 02.03.2023, kategorisert som alvorlig (CVE-2023-0656 med CVSS-score 7.5). SonicWall har publisert oppdateringer til støttede produkter. [1]
   
 • Produkter fra Fortinet. Totalt 15 CVE ble publisert 07.03.2023, hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-25610 med CVSS-score 9.3) og 5 som alvorlig (CVE-2022-40676, CVE-2022-39953, CVE-2022-42476, CVE-2023-25605 og CVE-2022-39951 med CVSS-score til og med 7.8). Fortinet har publisert oppdateringer til støttede produkter. [2]
   
 • Veeam Backup & Replication. Totalt 1 CVE ble publisert 07.03.2023, kategorisert som alvorlig (CVE-2023-27532 med CVSS-score 7.5). Veeam har publisert oppdateringer til berørte produkter. [3]
   
 • Flere produkter fra Cisco. Totalt 2 CVE ble publisert 08.03.2023, hvor 1 er kategorisert som alvorlig (CVE-2023-20049 med CVSS-score 8.6) og 1 som viktig (CVE-2023-20064 med CVSS-score 4.6). Cisco har publisert oppdateringer til støttede produkter. [4]

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • SonicOS
   
 • FortiAnalyzer
 • FortiAuthenticator
 • FortiDeceptor
 • FortiMail
 • FortiManager
 • FortiNAC
 • FortiOS
 • FortiPortal
 • FortiProxy
 • FortiRecorder
 • FortiSOAR
 • FortiSwitch
 • FortiWeb
   
 • Veeam Backup & Replication < 11a (build 11.0.1.1261 P20230227)
 • Veeam Backup & Replication < 12 (build 12.0.0.1420 P20230223)
   
 • Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Routers
 • Cisco ASR 9902 Compact High-Performance Routers
 • Cisco ASR 9903 Compact High-Performance Routers
 • Cisco IOS XR White box
 • Cisco IOS XRv 9000 Routers
 • Cisco Network Convergence System (NCS) 540 Series Routers
 • Cisco NCS 560 Series Routers
 • Cisco NCS 1001 Series Routers
 • Cisco NCS 1002 Series Routers
 • Cisco NCS 1004 Series Routers
 • Cisco NCS 5000 Series Routers
 • Cisco NCS 5500 Series Routers
 • Cisco NCS 5700 Series Routers
 • Cisco NCS 6000 Series Routers

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [5]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [6]

 


Kilder:
[1] https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2023-0004
[2] https://www.fortiguard.com/psirt?date=03-2023
[3] https://www.veeam.com/kb4424
[4] https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/publicationListing.x
[5] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[6] https://www.cisa.gov/shields-up