TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#009-2023] [TLP:CLEAR] Sårbarheter i produkter fra Apache, Citrix, Splunk, Mozilla, Fortinet og Cisco

17-02-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i:

 • Apache Kafka. En rekke sårbarheter har blitt retter, blant annet CVE-2023-25194 (kategorisert som alvorlig med CVSS-score 8.8) som gjør det mulig for en angriper å kjøre vilkårlig kode. Kafka publiserte nødvendig oppdatering 7. februar 2023. [1]
   
 • Citrix Virtual Apps and Desktops og Citrix Workspace app (Windows og Linux). Totalt 4 CVE ble publisert 14. februar 2023, kategorisert som alvorlig. Citrix har publisert oppdateringer til berørte produkter. [2][3][4]
   
 • Produkter fra Splunk. Totalt 13 CVE ble publisert 14. februar 2023, hvor 5 er kategorisert som alvorlig (CVSS-score til og med 8.1). Splunk har publisert oppdateringer til berørte produkter. [5]
   
 • Mozilla Firefox og Firefox ESR. Totalt 19 CVE ble publisert 14. februar 2023, hvor 10 er kategorisert som alvorlig. Mozilla har publisert oppdateringer til berørte produkter. [6]
   
 • Produkter fra Fortinet. Totalt 40 CVE ble publisert 16. februar 2023, hvor 2 er kategorisert som kritisk (CVE-2022-39952 og CVE-2021-42756 med CVSS-score til og med 9.8) og 15 som alvorlig. Fortinet har publisert oppdateringer til supporterte produkter. [7]
   
 • Flere produkter fra Cisco. Totalt 5 CVE ble publisert 16. februar 2023, hvor 1 er kategorisert som kritisk (CVE-2023-20032 med CVSS-score 9.8) og 3 som alvorlig (CVE-2023-20014, CVE-2023-20009 og CVE-2023-20075). Cisco har publisert oppdateringer til supporterte produkter. [8]

 


Berørte produkter er blant annet: 

 • Apache Kafka < 3.4.0
   
 • Citrix Virtual Apps and Desktops < 2212
 • Citrix Virtual Apps and Desktops < 2203 LTSR CU2
 • Citrix Virtual Apps and Desktops < 1912 LTSR CU6
 • Citrix Workspace app for Windows < 2212 
 • Citrix Workspace app for Windows < 2203 LTSR CU2 
 • Citrix Workspace app for Windows  < 1912 LTSR CU7 Hotfix 2 (19.12.7002)
 • Citrix Workspace app for Linux < 2302
   
 • Splunk Enterprise < 8.1.13
 • Splunk Enterprise < 8.2.10
 • Splunk Enterprise < 9.0.4
 • Splunk Cloud Platform < 9.0.2212 (oppdateres automatisk av Splunk)
   
 • Mozilla Firefox ESR < 102.8
 • Mozilla Firefox < 110
   
 • FortiADC
 • FortiAnalyzer
 • FortiAuthenticator
 • FortiExtender
 • FortiNAC
 • FortiOS
 • FortiPortal
 • FortiProxy
 • FortiSandbox
 • FortiSwitchManager
 • FortiWAN
 • FortiWeb
   
 • Cisco Email Security Appliance (ESA)
 • Cisco Secure Email and Web Manager
 • Cisco Secure Endpoint (tidligere kjent som Cisco Advanced Malware Protection (AMP)) for Linux, macOS og Windows
 • Cisco Secure Web Appliance
 • Cisco Nexus Dashboard

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Sørg for nødvendig segmentering (skill som minimum servere, klienter, printere, IOT-enheter og sørg for at kun nødvendig trafikk er tillatt mellom disse). Sperr for all direktetrafikk mellom klienter.
 • Skru av alle funksjoner/tjenester som ikke benyttes/er nødvendig for daglig drift (skru de eventuelt kun på når du trenger de)
 • Skru av alle usikre/utgåtte funksjoner (f.eks. TLS v1.0 og v1.1, SMBv1, NTLMv1, FTP, Telnet, SNMP v1 og v2, POP, IMAP, NetBIOS, LLMNR, HTTP)
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [9]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [10]

 


Kilder:
[1] https://kafka.apache.org/downloads
[2] https://support.citrix.com/article/CTX477616/citrix-virtual-apps-and-desktops-security-bulletin-for-cve202324483
[3] https://support.citrix.com/article/CTX477617/citrix-workspace-app-for-windows-security-bulletin-for-cve202324484-cve202324485
[4] https://support.citrix.com/article/CTX477618/citrix-workspace-app-for-linux-security-bulletin-for-cve202324486
[5] https://advisory.splunk.com/advisories
[6] https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/
[7] https://www.fortiguard.com/psirt?date=02-2023
[8] https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/publicationListing.x
[9] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[10] https://www.cisa.gov/shields-up