TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#009-2022] [TLP:CLEAR] Microsoft og Adobe-sårbarheter for februar 2022

09-02-2022

Microsoft har publisert 52 nye bulletiner for februar 2022 hvor ingen er vurdert som kritiske og 50 som viktige [1]. I tillegg har Microsoft rettet 22 CVEer som berører Microsoft Edge Chromium tidligere denne måneden. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til fjernkjøring av kode og til å ta kontroll over brukere og systemer. Vær spesielt oppmerksom på nulldagssårbarheten i Windows Kernel (CVE-2022-21989 med CVSS-score 7.8) [2] som kan utnyttes for å eskalere rettigheter i operativsystemet. Sårbarheten er ikke observert aktivt utnyttet, men Microsoft opplyser at «Proof-of-concept»-kode er tilgjengelig.

 

Adobe har publisert 5 bulletiner som dekker 17 CVEer hvor 5 er vurdert som kritiske og 7 som viktige. Adobe After Effects er berørt av 1 sårbarhet, Creative Cloud Desktop av 1, Illustrator av 9, Photoshop av 1 og Premiere Rush av 1 sårbarhet (CVSS-score til og med 7.8). Flere av sårbarhetene gjør det mulig for angriper å kjøre vilkårlig kode.

 

Se Microsoft [1] og Adobe [3] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 


Berørte produkter er blant annet:

 • Azure Data Explorer
 • Kestrel Web Server
 • Microsoft Dynamics
 • Microsoft Dynamics GP
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office SharePoint
 • Microsoft Office Visio
 • Microsoft OneDrive
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Windows
 • Microsoft Windows Codecs Library
 • Microsoft Power BI
 • Roaming Security Rights Management Services
 • Role: DNS Server
 • Role: Windows Hyper-V
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Visual Studio Code
 • Windows Common Log File System Driver
 • Windows Diagnostic Hub
 • Windows DWM Core Library
 • Windows Kernel
 • Windows Kernel-Mode Drivers
 • Windows Named Pipe File System
 • Windows Print Spooler Components
 • Windows Remote Access Connection Manager
 • Windows Remote Procedure Call Runtime
 • Windows User Account Profile
 • Windows Win32K
 • Microsoft Edge Chromium

 

 • Adobe After Effects
 • Adobe Creative Cloud Desktop 
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Premiere Rush

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Deaktiver muligheten for å kjøre makroer i alle Office-installasjoner (tillat eventuelt kun makroer som er signert av virksomheten selv)
 • Deaktiver muligheten for å kjøre ActiveX i alle Office-installasjoner
 • Herde Office-installasjoner i henhold til anbefalinger fra f.eks. Australian Cyber Security Center [4]

 


Kilder:
[1] https://msrc.microsoft.com/update-guide
[2] https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-21989
[3] https://helpx.adobe.com/security/security-bulletin.html
[4] https://www.cyber.gov.au/resources-business-and-government/maintaining-devices-and-systems/system-hardening-and-administration/system-hardening/hardening-microsoft-365-office-2021-office-2019-and-office-2016