TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#007-2021] [TLP:CLEAR] Mulig nulldagssårbarhet i SonicWall SMA 100-serien

25-01-2021

JustisCERT ønsker å varsle om en mulig nulldagssårbarhet i SonicWall Secure Mobile Access (SMA) 100-serien [1]. Undersøkelser pågår fremdeles hos SonicWall for å avdekke omfanget og i hvilken grad SMA 100-serien er berørt. Det er p.t ikke kjent med aktiv utnyttelse av denne sårbarheten i Norge.

 

SonicWall har bekreftet at følgende produkter ikke er berørt:

 • SonicWall Firewalls
 • NetExtender VPN Client
 • SonicWall SonicWave APs
 • SMA 1000-serien


Berørte produkter er blant annet:

 • SonicWall Secure Mobile Access (SMA) 100-serien

 


Anbefalinger:

 • Deaktiverer Virtual Office frem til SonicWall har publisert sikkerhetsoppdatering som retter feilen
 • Deaktiverer all administratortilgang fra internett
 • Begrens hvilke IPer som kan administrere løsningen til kun de faste interne IPene som administratorene av løsningen benytter
 • Aktiver 2-faktor/multifaktor autentisering (MFA) for alle internetteksponerte tjenester
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Undersøk loggene for uønsket trafikk til/fra SonicWall-løsningen (f.eks. land det ikke normalt skal komme trafikk)
 • Aktiver IPS-signaturer/annen beskyttelse i brannmurer som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Patch/oppdater berørte produkter så snart SonicWall publiserer sikkerhetsoppdateringer

 


Kilder:

[1] https://www.sonicwall.com/support/product-notification/urgent-security-notice-netextender-vpn-client-10-x-sma-100-series-vulnerability-updated-jan-23-2021/210122173415410/