TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[JustisCERT-varsel] [#005-2023] [TLP:CLEAR] Kritiske sårbarheter i VMware vRealize Log Insight

25-01-2023

JustisCERT ønsker å varsle om sårbarheter i VMware vRealize Log Insight. Totalt 4 CVE ble publisert 24. januar 2023 hvor 2 er kategorisert som kritisk (CVE-2022-31703 og CVE 31704, begge med CVSS-score 9.8) og 1 som alvorlig (CVE-2022-31710 med CVSS-Score 7.5). De kritiske sårbarhetene gjør det mulig for en uautentisert angriper å legge til filer på en berørt enhet, noe som kan resultere i fjernkjøring av kode.

 

VMware har publisert nødvendige oppdateringer og mitigerende tiltak for støttede produkter. [1] 

 


Berørte produkter er blant annet:

 • VMware vRealize Log Insight < 8.10.2
 • VMware Cloud Foundation (VMware vRealize Log Insight) uten oppdatering KB90668

 


Anbefalinger:

 • Patch/oppdater berørte produkter snarest
 • Skru på automatisk oppdatering der det er mulig
 • Avinstaller programvare som ikke benyttes
 • Fas ut software/hardware som ikke kan oppdateres og avhend utstyret på en sikker måte slik at data ikke kan leses av uønskede
 • Prioriter systemer som kan nås fra internett og andre nett som virksomheten ikke stoler på først
 • Prioriter systemer som håndterer viktige data (f.eks. personopplysninger) eller på annen måte er viktige for virksomheten
 • Sørg for at virksomhetens tjenester (enten de er eksponert kun internt i eget nett eller på internett) kun kan nås av ønskede ressurser
 • Bruk multifactor authentication (MFA) på alle påloggingstjenester eksponert på internett og nett som virksomheten ikke stoler på
 • Begrens hvem som kan nå internetteksponerte løsninger ved bruk av Geo-blokking (velg f.eks. Norge dersom tjenesten kun skal nås derfra) eller begrens den til kun ønskede IP-adresser
 • Begrens hvilke IP-adresser som kan administrere en løsning til f.eks. kun de faste interne IPene som administratorer av løsningen benytter
 • Aktiver IPS-signaturer/DNS-filtrering/annen beskyttelse i brannmurer/nettet som kan bidra til å beskytte internetteksponerte løsninger
 • Følg NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet [2]
 • Følg anbefalingene fra Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) [3]

 


Kilder:
[1] https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2023-0001.html
[2] https://nsm.no/grunnprinsipper-ikt
[3] https://www.cisa.gov/shields-up