viv

Trafikklysprotokollen (TLP) er oppdatert til versjon 2.0 av FIRST

06-10-2022

Trafikklysprotokollen (TLP) er en felles standard som legger til rette for kontrollert deling av informasjon og et mer effektivt og tryggere samarbeid. JustisCERT følger TLP i henhold til FIRST sine retningslinjer. Den 5. august 2022 ble TLP oppdatert fra versjon 1.0 til versjon 2.0 av FIRST og det er denne JustisCERT nå benytter. Alle som mottar informasjon fra/kommuniserer med JustisCERT må være kjent med TLP og følge TLP der det er angitt. I de tilfeller du selv er informasjonseier, anbefaler JustisCERT at du benytter nødvendig TLP-merking på det du deler. [1] [2]

 

De viktigste endringene i TLP versjon 2.0 er:

  • TLP:HVIT/TLP:WHITE heter nå TLP:CLEAR
  • TLP:AMBER+STRICT er blitt en del av standarden

 


 

Trafikklysprotokollen (TLP) oppsummert:

  • All skriftlig kommunikasjon kan påføres TLP-merking etter behov
  • All skriftlig og muntlig kommunikasjon skal følge TLP-merking angitt av informasjonseier

 


Krav til deg som mottar informasjon fra/kommuniserer med JustisCERT:

  • Gjør deg kjent med trafikklysprotokollen (TLP), se https://www.first.org/tlp/
  • Følg trafikklysprotokollen (TLP) når du mottar informasjon
  • Vurder om du bør benytte trafikklysprotokollen (TLP) når du er informasjonseier og deler informasjon

 


Kilder:
[1] https://www.first.org/tlp/
[2] https://justiscert.no/rapportering-av-sarbarheter