TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[NCSC-varsel] Senking av puls

30-09-2020

NCSC-pulsen ble satt opp til nivå to (2) 2020-09-08 på bakgrunn av Microsoft patchetirsdag [1].


I samme periode sendte NCSC også et varsel som minnet om viktigheten av å adressere sårbarheten i Netlogon, CVE-2020-1472 som bidro til å holde pulsen på nivå 3 [2].


Ettersom norske virksomheter nå har hatt god tid til å iverksette beskyttende tiltak mot ovennevnte sårbarheter, velger NCSC å sette pulsen ned til nivå to (2).


Referanser:

[1] [NorCERT#20794588][TLP:HVIT] Microsoft patchetirsdag september 2020

[2] [NorCERT#20366654][TLP:HVIT] Oppdatering - Kritisk sårbarhet i Netlogon