TRUSSELVURDERING (TLP:CLEAR)

[NCSC-varsel] Microsoft patchetirsdag juni 2020

09-06-2020

Microsoft har publisert sine månedlige sikkerhetsoppdateringer. Det er totalt 129, hvor 11 av dem er vurdert som kritiske. Flere av sårbarhetene kan utnyttes til å fjernkjøre kode og ta kontroll over brukere/systemer. 

 

Adobe har publisert sikkerhetsoppdateringer som retter feil i flere produkter. Den mest kritiske er en sårbarhet i Adobe Flash Player som kan utnyttes til å fjernkjøre kode. 

 

Se Microsoft [1] og Adobe [2] sine nettsider for flere detaljer om sårbarhetene.

 

Berørte systemer er blant annet:

Microsoft Windows operativsystem (klient og server)

Microsoft Edge

Microsoft ChakraCore

Microsoft Internet Explorer

Microsoft SharePoint

Adobe Flash Player

Adobe Experience Manager

Adobe Framemaker

 

Anbefalinger:

Patch alle berørte systemer.

Prioriter systemer som kan nås fra internett først. 

 

Kilder:
[1]https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance
[2]https://helpx.adobe.com/security.html